از کشاورزان سیب زمینی در ایرلند خواسته شد تا بذر را برای سال 2023 سفارش دهند - در غیر این صورت ریسک بزرگی را انجام دهند.

از کشاورزان سیب زمینی در ایرلند خواسته شد تا بذر را برای سال 2023 سفارش دهند - در غیر این صورت ریسک بزرگی را انجام دهند.

کارشناسان هشدار داده اند که برگزیت می تواند تا سال 2023 به کمبود قابل توجه سیب زمینی برای مصرف کنندگان ایرلندی منجر شود. منطقی است...

صفحه 1 از 10 1 2 ... 10
امروز 6168 مشترک

شرکای ما در سال 2022

تبلیغات

دسامبر ، 2022

توصیه شده