دوشنبه، مارس 4، 2024

پیمایش چالش‌های بی‌سابقه: تأثیر بارندگی بر برداشت سیب‌زمینی در اروپا

#برداشت سیب‌زمینی #کشاورزی اروپا #چالش‌های کشاورزی #تأثیر آب و هوا #کیفیت محصول #تامین بازار #بازده سیب‌زمینی #اختلال در کشاورزی #بینش‌های زراعی #تغییر اقلیم در کشاورزی نگرانی‌های چشم‌انداز کنونی: با کاهش دمای 3 درجه سانتی‌گراد، پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا در حدود 4 درجه سانتیگراد کاهش یابد.

ادامه مطلب

کشاورزی پاراگوئه: مبارزه با وابستگی به واردات و نوسانات قیمت

#کشاورزی #پاراگوئه #وابستگی به واردات #نوسانات قیمت #کشاورزی پایدار #تغییر اقلیم #امنیت غذایی #کشاورزی در مقیاس کوچک #وزارت کشاورزی #چالش‌های اقتصادی پاراگوئه خود را با مشکل عدم تعادل عمده در تامین محصولات کشاورزی خود می‌بیند.

ادامه مطلب

آماده سازی سیستم آبیاری پیوت برای زمستان - 5 مرحله

پس از پایان برداشت، اکثر کشاورزان برای استراحت شایسته آماده هستند. با این حال، فهرست کارها همچنان شامل کار مزرعه پاییزی و تکمیل تعمیرات پایان فصل در سیستم های آبیاری شما می باشد. برای...

ادامه مطلب

چالش های کشاورزی پرو: کاهش زمین های زیر کشت در میان کمبود بارندگی

#پرو #کشاورزی #تغییر آب و هوا #کشاورزان #شرایط اقلیمی کشاورزی #کشت محصول #دینامیک بازار در پی فصل کاشت 2023/24، بخش کشاورزی پرو با چالشی دلهره آور مواجه است: کاهش قابل توجه زمین های زیر کشت. مطابق با...

ادامه مطلب

نظارت بر رطوبت خاک: مخزن گاز برای توسعه محصول

#رطوبت خاک #کشاورزی #توسعه محصول #نظارت رطوبت خاک #حسگرهای رطوبت خاک #رشد محصول #کشاورزی #روش تعادل آب #کارایی کشاورزی درک نقش حیاتی رطوبت خاک در موفقیت کشاورزی در مفهوم کشاورزی خاک است.

ادامه مطلب

پتانسیل بازدهی من در فصل چیست؟ فرو رفتن عمیق در پیش بینی محصول

#پیش‌بینی بازده #کشاورزی در فصل #عوامل محیطی #رطوبت خاک #مدیریت محصول #تکنولوژی کشاورزی با پیشرفت فصل کشاورزی و نوسان شرایط، مسئله پتانسیل عملکرد در فصل برای کشاورزان، کشاورزان و مهندسان کشاورزی بسیار مهم می‌شود. در این...

ادامه مطلب

افزایش بهره وری محصول از طریق اندازه گیری کشش آب خاک

#آب #خاک #مدیریت آبیاری #محصولات #حفاظت از آب #کشاورزی پایدار #کشاورزی دقیق #بهینه‌سازی منابع #پایداری زیست‌محیطی #فناوری کشاورزی #رطوبت خاک اهمیت اندازه‌گیری تنش آب خاک: اندازه‌گیری کشش آب در خاک، بینش‌های ارزشمندی را در مورد شرایط آب ارائه می‌کند...

ادامه مطلب

2

مارس، 2024

امروز 6648 مشترک