دوشنبه، مارس 4، 2024

توانمندسازی آینده کشاورزی سنگال

#کشاورزی #توسعه پایدار #توانمندسازی جوانان #امنیت غذایی #همکاری #نوآوری #سنگالکشاورزی #کارآفرینی #مشارکت های جهانی #کشاورزی پایدار در چشم انداز پویای کشاورزی سنگال، یک همکاری بین المللی از گروه های فیزیوتراپی شکل گرفته است.

ادامه مطلب

شیوه های پایدار برای آینده ای مرفه

#کشاورزی_سیب_زمینی #کشاورزی پایدار #صفر کشت #کلاه برنج #تغییر اقلیم تاب آوری #نوآوری در کشاورزی #روش های کشاورزی جهانی #تشدید پایدار #تحدید پایدار سازمان ملل متحد #توانمندسازی جامعه. در قلب بیهار، هند، مرکز بین المللی سیب زمینی (CIP) از یک پروژه پیشگام رونمایی کرده است - "تولید سیب زمینی کشت صفر...

ادامه مطلب

ربات سولیکس Solinftec نقطه عطفی در کشاورزی پایدار است

#نوآوری کشاورزی #کشاورزی پایدار #کارخانه رباتیک #Solinftec #WHIN #StillWatersManufacturing #SolixRobot #FarmTech در گامی قابل توجه به سمت کشاورزی پایدار و نوآوری های فناورانه، Solinftec، یک رهبر جهانی در راه حل های هوش مصنوعی، به...

ادامه مطلب

انقلابی در کشاورزی در منطقه آمور: فناوری های هوش مصنوعی و توسعه پایدار

#کشاورزی #هوش مصنوعی #تحول دیجیتال #توسعه پایدار #مجمع اقتصادی شرق #منطقه آمور #فناوری کشاورزی #نوآوری کشاورزی #برنامه های آموزشی #هوشمندی کشاورزی #کشاورزی دقیق #کشاورزی پایدار #کشاورزی پایدار #کشاورزی پایدار. در اقدامی پیشگامانه، منطقه آمور روسیه توافقنامه سه جانبه ای را در طول سال 2023 امضا کرد.

ادامه مطلب

پتانسیل بازدهی من در فصل چیست؟ فرو رفتن عمیق در پیش بینی محصول

#پیش‌بینی بازده #کشاورزی در فصل #عوامل محیطی #رطوبت خاک #مدیریت محصول #تکنولوژی کشاورزی با پیشرفت فصل کشاورزی و نوسان شرایط، مسئله پتانسیل عملکرد در فصل برای کشاورزان، کشاورزان و مهندسان کشاورزی بسیار مهم می‌شود. در این...

ادامه مطلب

بهبود اندازه گیری رطوبت خاک با سنسور رطوبت خاک PI54-D

#رطوبت خاک #مدیریت آبیاری #کارایی کشاورزی #کشاورزی پایدار #کشاورزی دقیق #مدیریت آب #بهینه‌سازی محصول #سلامت خاک #تکنولوژی کشاورزی #کشاورزی هوشمند حفظ رطوبت بهینه خاک برای رشد موفق محصول و بهره‌وری کشاورزی بسیار مهم است. اندازه گیری دقیق و مطمئن رطوبت خاک ...

ادامه مطلب

آینده کشاورزی: ​​استفاده از قدرت هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری های محصول

#هوش مصنوعی #کشاورزی #بیماریهای زراعی #یادگیری ماشینی #کشاورزی #فناوری #اتوماسیون #نظارت_زراعت #تشخیص بیماریها بر اساس گزارش تحقیقات بازار Zion، انتظار می‌رود بازار جهانی هوش مصنوعی در کشاورزی با سرعت رشد...

ادامه مطلب

2

مارس، 2024

امروز 6648 مشترک