دوشنبه، مارس 4، 2024

نقش حیاتی آبیاری دقیق در به حداکثر رساندن عملکرد کشاورزی

#آبیاری دقیق #فناوری کشاورزی #بازده محصول #کشاورزی پایدار #کارایی مصرف آب #عملکردهای زراعی #نوآوری کشاورزی #کشاورزی مقاوم در برابر اقلیم #کشاورزی در چشم‌انداز دائماً در حال تحول کشاورزی، تلاش برای بهینه‌سازی شرایط کشاورزی به تلاشی برای بهینه‌سازی شرایط کشاورزی تبدیل شده است.

ادامه مطلب

متعادل کردن نمک و غذا: بهینه سازی تولید سیب زمینی در محیط های شور

#شوری #تولید سیب زمینی #آب های زیرزمینی #سرطان دهی مرکزی #کشاورزی پایدار #نوآوری باغی. درک تاثیر کیفیت آب زیرزمینی و تکنیک های مدیریت برای آبیاری سنتر پیوت این مطالعه به بررسی تاثیر شوری آب های زیرزمینی بر مدیریت...

ادامه مطلب

پرداختن به شوری و خاک های آبگریز در تولید سیب زمینی در استرالیای جنوبی: موضوع مدیریت آبیاری کارآمد

به حداقل رساندن اثرات شوری و به حداکثر رساندن پتانسیل محصول در یک آب و هوای در حال تغییر نمونه هایی از آسیب غده و لکه های پوستی که در سیب زمینی های تازه و فرآوری شده از آبیاری ناهموار ایجاد می شود شوری و...

ادامه مطلب

بهترین روش ها برای شناسایی و مدیریت تغییرات شوری در آب های آبیاری

#کشاورزی پایدار #آب آبیاری #شوری #تولید سیب زمینی مدیریت صحیح کیفیت آب آبیاری برای تولید پایدار سیب زمینی بسیار مهم است. این مقاله بهترین شیوه ها را برای ارزیابی و پایش آب آبیاری با تمرکز خاص ارائه می دهد.

ادامه مطلب

انقلابی در کشاورزی: ​​آبیاری قطره ای زیرسطحی در آرژانتین در مرکز توجه قرار می گیرد

#کشاورزی #نوآوری #آبیاری #پایداری #AgroPapa2023 #Conci #آرژانتین #کشت سیب‌زمینی #آبیاری قطره‌ای زیرسطحی #پیشرفت‌های زراعی در قلب کوردوبا، آرژانتین، گروه کشاورزی Conci در حال پیشروی در سیستم‌های کشاورزی خود است.

ادامه مطلب

آماده سازی سیستم آبیاری پیوت برای زمستان - 5 مرحله

پس از پایان برداشت، اکثر کشاورزان برای استراحت شایسته آماده هستند. با این حال، فهرست کارها همچنان شامل کار مزرعه پاییزی و تکمیل تعمیرات پایان فصل در سیستم های آبیاری شما می باشد. برای...

ادامه مطلب

پتانسیل بازدهی من در فصل چیست؟ فرو رفتن عمیق در پیش بینی محصول

#پیش‌بینی بازده #کشاورزی در فصل #عوامل محیطی #رطوبت خاک #مدیریت محصول #تکنولوژی کشاورزی با پیشرفت فصل کشاورزی و نوسان شرایط، مسئله پتانسیل عملکرد در فصل برای کشاورزان، کشاورزان و مهندسان کشاورزی بسیار مهم می‌شود. در این...

ادامه مطلب

بهینه سازی محصول اولیه سیب زمینی در مدیترانه: پیامدها برای شمال اروپا

#earlypotatocrops #MediterraneAnregion #northerneurope #potatoshortage #IrrigationPractices #BulkingRates #SupplyChainChallenges #CropyieldOptimization #CultivationTechniques بازده پایین محصولات اولیه سیب زمینی در منطقه های اولیه ایجاد شده است که باعث ایجاد یک بخش برای بیرون می شود.

ادامه مطلب

تقویت نظارت بر خاک با پروب رطوبت خاک زیرسطحی Aquacheck

#رطوبت خاک #مدیریت آبیاری #کشاورزی دقیق #تکنولوژی کشاورزی #مدیریت خاک #کشاورزی پایدار #نظارت خاک #ابزارهای تحقیق #مدیریت منابع آب #کشاورزی مبتنی بر داده‌ها اندازه‌گیری دقیق رطوبت خاک برای شیوه‌های کشاورزی کارآمد و مدیریت منابع آب ضروری است. رطوبت خاک زیرسطحی Aquacheck...

ادامه مطلب

2

مارس، 2024

امروز 6648 مشترک