دوشنبه، مارس 4، 2024

علف های هرز

علف های هرز

تنوع محصولات پوششی ممکن است برای کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی شما بهترین نباشد.

وقتی صحبت از محصولات تحت پوشش به میان می آید، تنوع همیشه کلیدی نیست، ادعاهایی که آنها می توانند برای مزارع شما انجام دهند، گسترده و متنوع است.

ادامه مطلب

2

مارس، 2024

امروز 6648 مشترک